Finstad Sportsklubb

 

* Fotball

– Lek med ball
– Jenter født 2009/10
– Jenter født 2006/07
– Oldboys herrer

* Ski

– Lysløyper
– Akebakke
– Skilek 5-10år

* Skøytebane

 

Til medlemmene i Finstad Sportsklubb

 

 

 

01.02.2018

Innkalling til årsmøte i Finstad Sportsklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Finstad Sportsklubb.

Årsmøtet avholdes den 01.03.2018 kl 19.00 i varmestua på Finstad – Finstadvegen 301.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.02.2018 til finstadsportsklubb@gmail.com eller til Finstad Sportsklubb, PB 18 2076 Dal

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i FSK

Kontakt FSK
e-post:
finstadsportsklubb@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/finstadsk/

 

Ny hjemmeside er under utarbeidelse og kommer snart!